Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Turek

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 93471-2015 z dnia 2015-06-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Turek
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Turek oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), utworzonego...
Termin składania ofert: 2015-07-02Numer ogłoszenia: 96351 - 2015; data zamieszczenia: 30.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 93471 - 2015 data 24.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, tel. 63 2794060, fax. 63 2794066.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1.
  • W ogłoszeniu jest: najniższa cena.
  • W ogłoszeniu powinno być: 1) najniższa cena - 95% 2) termin płatności faktury - 5%.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: 02.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Centrum Informacji i Obsługi Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek.
  • W ogłoszeniu powinno być: 06.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Centrum Informacji i Obsługi Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek.

Z up. Wójta Gminy

Zastępca Wójta Gminy

/-/ Katarzyna Skotarek

 

 

Do pobrania:

 

 

Lista wiadomości
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Turek
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Turek
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Turek