Przetargi roztrzygniete

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy zadania pn. "Zmiana przebiegu drogi gminnej w miejscowości Wietchinin"

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy zadania pn. "Zmiana przebiegu drogi gminnej w miejscowości Wietchinin".pdf
Lista wiadomości
dotyczy zadania pn.: "Budowa placów zabaw w miejscowościach Kalinowa i Szadów Pański etap I".
dotyczy "Ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi"
dotyczy zadania pn.: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2014/2015
dotyczy "Budowy placu zabaw w miejscowości Kalinowa. Budowy placu zabaw w miejscowości Szadów Pański".