Przetargi roztrzygniete

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - dotyczy zadania pn.: "Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Kalinowa, gmina Turek"

INFORMACJA O WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Lista wiadomości
dotyczy zadania pn.: "Budowa placów zabaw w miejscowościach Kalinowa i Szadów Pański etap I".
dotyczy "Ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi"
dotyczy zadania pn.: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2014/2015
dotyczy "Budowy placu zabaw w miejscowości Kalinowa. Budowy placu zabaw w miejscowości Szadów Pański".