Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych


Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Komórka organizacyjna: Referat Oświaty, Kultury i Zdrowia


Podstawa prawna:

art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.)


Sposób i miejsce udostępniania:

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Turekpublikowany jest na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

 

 

Lista wiadomości