Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Turek, prowadzony jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Turek lub przez wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Ponadto akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury można przeglądać w godzinach pracy Urzędu Gminy Turek w Referacie Oświaty, Kultury i Zdrowia, pok. nr 18.

Rejestr instytucji kultury – plik pdf