Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Informacja o rozpoczęciu prac Obwodowych Komisji Wyborczych


Obwodowe Komisje Wyborcze

z terenu Gminy Turek

rozpoczynają pracę

w lokalach obwodowych komisji

w dniu 26 maja 2019 r. o godz. 6:00

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych z uwzględnieniem pełnionych funkcji


Do pobrania:


Kanał informacyjny konińskiej Delegatury KBW


Kanał informacyjny (RSS) konińskiej Delegatury KBW:

Prezentacje szkoleniowe dla Obwodowych Komisji wyborczych


Prezentacje szkoleniowe dla Obwodowych Komisji wyborczych:

- Przykłady znaku X - Pobierz

- Prezentacja dla OKW cz.I - Pobierz

- Prezentacja dla OKW cz.II - Pobierz

- Prezentacja dla OKW cz.III - Pobierz

 


Obwieszcznie Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2019 r.


Do pobrania:

POSTANOWIENIE NR 121/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 8 maja 2019 r.

POSTANOWIENIE NR 121/2019
Komisarza Wyborczego w Koninie I
z dnia 8 maja 2019 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Koninie I postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 100/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 6 maja 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie I
Michał Jankowski

 

Załącznik nr 1
do Postanowienia nr 121/2019 Komisarza Wyborczego
w Koninie I z dnia 8 maja 2019 r.

 

Gm. Turek

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Sala sportowa w Słodkowie, Słodków 21b

Termin: 20 maja 2019 r. o godz. 16:00


POSTANOWIENIE NR 100/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień


Do pobrania:

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 26 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 26 kwietnia 2019 r.  

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Turek obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje, co następuje:  

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Turek do niżej wymienionych komisji wyborczych:  

- Nr 3, w liczbie 2, 
- Nr 4, w liczbie 2, 
- Nr 8, w liczbie 1, 

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy Turek.

§ 3.

W dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 09:30 w siedzibie Urzędu Gminy Turek odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 2
- Nr 5
- Nr 6

§ 4.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.    


Komisarz Wyborczy
w Koninie I  
/-/ Michał Jankowski Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 16 kwietnia 2019 r.


Do pobrania:

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Do pobrania:

UCHWAŁA NR 39/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 kwietnia 2019 r.


Do pobrania:

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 5 kwietnia 2019 r.


Do pobrania:

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 27 marca 2019 r.


Do pobrania:

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r.

Do pobrania: