INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 16 grudnia 2019 r.

DKN-775-11-13/19

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 16 grudnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Turek obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Turek zarządzonych na dzień 12 stycznia 2020 r., Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 18 grudnia 2019 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4 (pok. 18) do niżej wymienionej komisji wyborczej:

- Nr 3, w liczbie 5.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 7:45 w siedzibie Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4 (sala 29).

 

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Koninie I

/-/ Michał Jankowski