Informacja o rozpoczęciu pracy Obwodowej Komisji Wyborczej w dniu wyborów

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3

z siedzibą: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie, Słodków 21, 62-700 Turek

w składzie:

1) Jolanta Serbin - Przewodniczący

2) Mirosław Ignacy Filipiak - Zastępca Przewodniczącego

3) Maciej Wojciech Derucki - Członek

4) Agnieszka Grzeszkiewicz - Członek

5) Anna Bogumiła Kończak - Członek

6) Barbara Mruk - Członek

7) Włodzimierz Paruszewski - Członek

 

informuje, że w dniu głosowania 12 stycznia 2020 r.,

rozpocznie pracę od godziny 06:00.