POSTANOWIENIE NR 326/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Turku

Do pobrania: