POSTANOWIENIE NR 327/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 20 grudnia 2019 r.

Do pobrania: