POSTANOWIENIE NR 328/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej

Do pobrania: