Zarządzenie nr 456/2019 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Turek

 

Do pobrania: