Wykaz organizacji pozarządowych


Wykaz stowarzyszeń działających na terenie Gminy Turek

 

Lp.

 

 

Nazwa stowarzyszenia

 

Prezes

1.

„Edukacja, kultura, sport”

w Słodkowie

Andrzej Wojtkowiak

2.

„Wspólnota Kobiet” w Słodkowie

Jadwiga Glapa

3.

„Kali-NoVa”

Elżbieta Parafiniuk

4.

„Cisew”

Elżbieta Maciejewska

5.

„Szadowiacy”

Zbigniew Kroczewski

6.

„Kaczkowiacy”

Jolanta Łożyńska

7.

„Nasze Kowale”

Ewelina Michałowicz

8.

PTTK Oddział w Turku

Dariusz Grajkowski

9.

Koło Gospodyń Wiejskich w Cisewie

Irena Białek

10.

Koło Gospodyń Wiejskich

„Klub Kobiet” w Wietchininie


Barbara Ogrodowczyk

11.

OSP Cisew

Józef Gromada

12.

OSP Kalinowa

Aneta Krzemień

13.

OSP Kowale Księże

Ireneusz Kolenda

14.

OSP Kaczki Średnie

Wojciech Antczak

15.

OSP Turkowice

Wacław Szajrych

16.

OSP Słodków

Jan Napierała

17.

OSP Szadów Pański

Janusz Perliński

18.

OSP Wietchinin

Bartosz Rzetecki

19.

OSP Żuki

Włodzimierz Olek

20.

Turkowski Obwarzanek

Janusz Florczyk

21.

Żuki dla przyszłości

Kinga Trzmielewska

22.

Fundacja SM to nie wszystko

Karolina Budziak

23.

Nasza Obrębizna

Izabela Ptak

24.

Miejsko-Gminny Klub Sportowy „TUR-1921” Turek

Artur Poszwa