2015 rok

Lista wiadomości
dotyczy zakupu i dostawy energii elektrycznej do punktów poboru - lokale, obiekty i oświetlenie drogowe
dotyczy zakupu i dostawy energii elektrycznej do punktów poboru - lokale, obiekty i oświetlenie drogowe
dotyczy zakupu i dostawy energii elektrycznej do punktów poboru - lokale, obiekty i oświetlenie drogowe
dotyczy zakupu i dostawy serwera
dotyczy „DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GMINY TUREK".