2019 rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyOR-OC.271.2-1.2019
Turek dnia 27 czerwca 2019 roku

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy: cyklinowania i lakierowania podłogi w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Turek

 

Wójt Gminy Turek dziękując za udział w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie zapytania ofertowego informuje, że do dnia 26 czerwca 2019 roku oferty złożył jeden (1) Wykonawca:

1. Stolarstwo Budowlane Andrzej Kula Turkowice 123A - oferta wpłynęła w dniu 26.06.2019 roku o godz. 921 , złożona osobiście przez zainteresowanego. Oferta opiewa na kwotę 5.658,00 zł, w tym należny podatek VAT w kwocie - 1.058,00 zł.

Została wybrana oferta firmy: Stolarstwo Budowlane Andrzej Kula Turkowice 123A, 62-700 Turek.


Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk
Lista wiadomości
dotyczy świadczenia usługi audytu wewnętrznego
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia na Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w miejscowości Cisew
dotyczy cyklinowania i lakierowania podłogi w sali posiedzeń Urzędu Gminy Turek
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w miejscowości Cisew
dotyczy cyklinowania i lakierowania podłogi w sali posiedzeń Urzędu Gminy Turek
dotyczy cyklinowania i lakierowania podłogi w sali posiedzeń Urzędu Gminy Turek
dotyczy przygotowania i malowania ścian w sali posiedzeń Urzędu Gminy Turek.
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w miejscowości Cisew
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w miejscowości Cisew
dotyczy przygotowania i malowania ścian w sali posiedzeń Urzędu Gminy Turek
dotyczy cyklinowania i lakierowania podłogi w sali posiedzeń Urzędu Gminy Turek
dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrzębin i Słodków Kolonia