2020 rok

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy "Przyjmowania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im opieki w schronisku dla zwierząt wraz z ich wyłapywaniem z terenu Gminy Turek"

Zbiorcze zestawienie otwartych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

[zł]

1.

Katarzyna Pluta Schronisko dla Zwierząt „Pokochaj Cztery Łapy”

167 396,85 zł

2.

Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński. Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne w spadku. Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice

304 609,50 zł

Lista wiadomości
"Przyjmowania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im opieki w schronisku dla zwierząt wraz z ich wyłapywaniem z terenu Gminy Turek"
- dotyczy zadania pn: Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebów, gmina Turek