Informacja z otwarcia ofert

Znak sprawy: GKI-GB.271.3.2020    

Turek, dnia 28 stycznia 2020 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy:

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego,
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro netto na
„Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebów, gmina Turek”

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 7 ofert, zgodnie z zestawieniem poniżej:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres

Wykonawcy

Cena brutto

1

Zakład Remontowo Budowlany

"POLBUD" Andrzej Podsiadły
ul. Dworska 19, 98-200 Sieradz

105 983,75 zł

2

Przedsiębiorstwo Budowlane

DEKARZ Piotr Korpa

ul. Krasawna 46, 98-200 Sieradz

99 956,72 zł

3

KRIS-BUD Krzysztof Jóźwiak

Dębołęka 37, 98-275 Brzeźno

94 006,03 zł

4

LIM-BUD Julian Nejman

Kiszewy 24, 62-740 Tuliszków

57 019,96 zł

5

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

K-C Kinga Czysta

ul. Krańcowa 11, Topola – Osiedle,

63-421 Przygodzice

80 765,31 zł

6

Piwoński Jakub Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna COM-BUD

Słodków Kolonia 53e, 62-700 Turek

77 481,32 zł

7

Firma Instalacyjno-Budowlana

SPECMAR Mariusz Dudek,

Świnice Kaliskie 41, 98-215 Goszczanów

100 552,50 zł

 

Wójt Gminy Turek

 /-/ Karol Mikołajczyk