Informacja Wójta Gminy Turek z dnia 14 sierpnia 2019 r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


Do pobrania