INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 16 września 2019 r.

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Koninie I
z dnia 16 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Turek obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 18 września 2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Turek do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 1,
- Nr 3, w liczbie 2,
- Nr 4, w liczbie 3,
- Nr 7, w liczbie 1.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 19 września 2019 r. o godz. 8:30 w siedzibie Urzędu Gminy Turek.

§ 3

W dniu 19 września 2019 r. o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Gminy Turek odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 2
- Nr 5
- Nr 6
- Nr 8.

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Koninie I
/-/ Michał Jankowski