Prezentacje szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych


Do pobrania prezentacje szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych:

1. Znak X
http://it.konin.pl/chmura/index.php/s/pNeabsnnC768Aet

2. Prezentacja SEJM OKW II cz.1
http://it.konin.pl/chmura/index.php/s/XiyqDZ4jn3QkWaw


3. Prezentacja SEJM OKW II cz.2
http://it.konin.pl/chmura/index.php/s/HRbd3HYCtE5LMKD


4. Prezentacja SEJM OKW
http://it.konin.pl/chmura/index.php/s/rXcknwadRZQK5wM
Do pobrania wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych:

1. Uchwała nr 139/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

2. Uchwała nr 159/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

3. Uchwała nr 210/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.