Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Turku z dnia 4 grudnia 2019 r.

INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TURKU
z dnia 4 grudnia 2019 r.

Gminna Komisja Wyborcza w Turku w składzie:

1. Anna Glapa - Przewodniczący Komisji
2. Aleksandra Mruk - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Małgorzata Adamek - Członek Komisji
4. Honorata Majcherek - Członek Komisji
5. Przemysław Mruk - Członek Komisji
6. Monika Mruk-Binkowska - Członek Komisji
7. Iwona Przybył - Członek Komisji
8. Natalia Przybył - Członek Komisji
9. Teresa Wojtkowiak - Członek Komisji

informuje, że

dyżur w zakresie rejestracji list kandydatów na radnych, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Turek, zarządzonych na dzień 12 stycznia 2020 r., pełniony będzie w dniu 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) od godz. 14:00.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Turku mieści się w Urzędzie Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, pokój nr 29, tel. (63) 279 40 84.

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Turku
/-/ Anna Glapa