Koordynator do spraw dostępności Urzędu Gminy Turek

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Turek;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Turek, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062);

3) monitorowanie działalności Urzędu Gminy Turek w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

4) kierowanie pracami Zespołu do spraw dostępności Urzędu Gminy Turek dla osób ze szczególnymi potrzebami;

5) opracowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062).

 

Kontakt:

Justyna Sylwestrzak

Koordynator do spraw dostępności Urzędu Gminy Turek

Adres do korespondencji: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

telefon: 63 279 40 64

e-mail: kadry@gmina.turek.pl

 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001696