Kadencja V 2006 - 2010

 
 
 
Kolenda   Ireneusz
Przewodniczący Rady Gminy
Światłowski Zdzisław
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy,  członek Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego
 

 
Banasiak Agnieszka
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Ćwikliński Ryszard       
Członek Komisji Rewizyjnej
Danisz Czesław        
Członek Komisji Rewizyjnej
Filipiak Lucjan
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Gromada Józef
Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Jakubowski Eugeniusz
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Kałużny Janusz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Karbowska Aleksandra 
Przewodniczący Komisji Oświaty , Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego
Karbowy Jan
Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Rybka Katarzyna 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego
Wągiel Arkadiusz
Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Wojtkowiak Andrzej
Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Zagozda Henryk        
Członek Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego