Kadencja VI 2010-2014

 

Kończak Edward

Przewodniczący Rady Gminy Turek, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Filipiak Dariusz

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Turek, Przewodniczący Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Radni:


Drzewiecki Marek

Członek Komisji Rewizyjnej

Filipiak Lucjan

Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Gromada Józef

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Karbowy Jan

Członek Komisji Rewizyjnej

Kolenda Ireneusz

Członek Komisji Rewizyjnej

Kowalska Halina

Członek Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Kurzawa Tomasz

Członek Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Mac Karol

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Młynarski Paweł

Członek Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Naszkowska Agnieszka

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Przybył Józef

Członek Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Światłowski Zdzisław

Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Zagozda Henryk

Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego