Gimnazjum w Słodkowie

 
 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/199/17 Rady Gminy Turek z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, Gimnazjum w Słodkowie zakończyło działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.
 
Z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum w Słodkowie, Słodków 21b, 62-700 Turek zostało włączone się do Szkoły Podstawowej w Słodkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie, Słodków 21 i Słodków 21b, 62-700 Turek.