Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Turek na dzień 30.06.2007 r.

Informacja 

o stanie mienia komunalnego Gminy Turek na dzień 30.06.2007 r.

 

 

 

I. Powierzchnia ogólna gruntów wynosi 1513357 m2 w tym:

 

 

Lp.

 

Rodzaj gruntu

 

Powierzchnia w m2

1

Drogi

986 595

2

Zieleń parkowa

   1 272

3

Sołeckie

 86 400

4

Pod stacjami energetycznymi

      173

5

Pod stacjami wodociągowymi

 18 801

6

Wieczystym użytkowaniu i zarządzie j.g.u.

 63 138

7

W zarządzie szkół

107 186

8

Ogródki działkowe

  111 000

9

Działki przeznaczone na cele inne niż rolne

  14 063

10

Pod świetlicami

  15 300

11

Cmentarz komunalny

  17 121

12

Działki budowlane w wieczystym użytkowaniu

   60 837

13

Pod budynkami komunalnymi

   31 471

 

II. Wielkość zasobów mieszkaniowych

 

 

Lp.

 

Lokalizacja

Ilość lokali

Powierzchnia lokali w m2

Rok budowy

1

Słodków

Nieruchomość nr 45

Nieruchomość nr 21

 

3

4

 

175,83

120,00

 

1857

1966

2

Kaczki Średnie

5

262,00

1966

3

Cisew

1

50,12

1897

4

Chlebów

1

42,00

1966

5

Kowale Księże

2

110,70

1966

6

Turkowice

2

129,05

1966

7

Grabieniec

2

1

88,86

49,20

1870

1950

 

 

III. Wartość mienia komunalnego według ewidencji księgowej

 

 

Nazwa

 

Stan w zł. na

01.07.2006 r.

 

 

Zwiększenia stanu w zł.

 

Zmniejszeniastanu w zł.

 

Stan w zł. na 30.06.2007r.

 

Grupa 0 grunty

Grupa I-budynki

Grupa II budowle

 

1.349.977,07

7.008.296,72

12.641.113,47

 

229.238,66

1.266.425,92

1.247.238,58

 

0,00

16.801,94

0,00

 

1.579.215,73

8.257.920,70

13.888.352,05