Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Turek na dzień 31.12.2010 r.

Stan mienia komunalnego Gminy Turek  na       dzień 31.12.2010 r.

 

 

 

 

Rodzaj nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości (m2)

Wartość nieruchomości (zł)

Drogi

1 116 325

2 150 304,23

Ogródki działkowe

111 000

222 000,00

Grunty szkolne

102 468

877 579,00

Grunty sołeckie

58 800

116 881,00

Grunty zabudowane

40 745

332 116,66

Cmentarz

1 337 700

27 375,12

Działki budowlane

67 199

247 310,00

Stacje wodociągowe

14 932

7 764,00

Wysypiska śmieci

47 986

275 957,00

Zieleń

1 425

4 289,00

Grunty pozostałe

16 100

49 912,35

Razem

2 914 680

4 311 488,36