Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok

Zarządzenie Nr 21/10
Wójta Gminy Turek
z dnia 15 czerwca 2010 r.
 
w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok
 
 
       Na podstawie art. 249 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z  późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
1. W związku z Zarządzeniem Nr 20/10 Wójta Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2010  r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy Turek  na rok 2010 r., informuje  podległe jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok , zgodnie z następującymi załącznikami:
- załącznik nr 1 w zakresie dochodów realizowanych przez Urząd Gminy Turek,
- załącznik nr 2 w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Gminy Turek,
- załącznik nr 3 w zakresie  wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku,
- załącznik nr 4 w zakresie wydatków realizowanych przez Gimnazjum w Słodkowie.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
                                                                                                   Wójt
                                                                                         /-/ Jan Owczarek 
 
 
Załączniki: