Zarządzenie Nr 50/07 Wójta Gminy Turek z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 50/07
Wójta  Gminy Turek
z dnia 31 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok

       Na podstawie art. 188 ust.1  pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz na podstawie § 9 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Turek Nr V/54/07 z dnia 5 lutego 2007 r.  w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r.
Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§  1

W uchwale  Nr V/54/07  Rady Gminy Turek z dnia  5 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r. zmienionej:
-  Zarządzeniem Nr 11/07 Wójta Gminy Turek z dnia 28 lutego 2007 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok,
- Uchwałą Nr VIII/62/07 Rady Gminy Turek z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 r.
- Zarządzeniem Nr  28/07  Wójta Gminy Turek z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok,
- Uchwałą Nr X/76/07 Rady Gminy Turek z dnia 26 września 2007r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok
- Zarządzeniem Nr 41/07 Wójta Gminy Turek z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 r.
- Zarządzeniem Nr 44/07 Wójta Gminy Turek z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok.,
- Uchwałą Nr XI/79/07 Rady Gminy Turek z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Turek na 2007 rok.
- Zarządzeniem Nr 45/07 Wójta Gminy Turek z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok.,
- Uchwałą Nr XII/89/07 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok.,
- Uchwałą Nr XIII/96/07 Rady Gminy Turek z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2007 rok.
wprowadza się następujące zmiany :

1. W § 1  ust.  1 dochody budżetu gminy kwotę 15.586.769,54 zł. zastępuje się kwotą 15.286.769,54  zł.

2. W § 1 ust. 2 pkt. 1 dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych  ustawami kwotę  2.833.667,00 zł. zastępuje się kwotą 2.533.667,00 zł. , zgodnie z załącznikiem nr  1 do niniejszej uchwały.


4.  W § 2 ust.  1  wydatki budżetu gminy kwotę 16.260.852,31  zł. zastępuje się kwotą 15.960.852,31  zł. 

5. W § 2 ust. 2 pkt. 1  wydatki bieżące kwotę  12.927.694,37 zł.  zastępuje się kwotą 12.627.694,37 zł.

6. W § 2 ust. 4 pkt. 1 wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu  administracji rządowej  i innych zadań zleconych  ustawami kwotę  2.833.667,00 zł. zastępuje się kwotą 2.533.667,00 zł.


7. W załączniku Nr 1 „dochody ” do uchwały budżetowej wprowadza  się zmiany, zmniejszając dochody budżetu o kwotę 300.000,00 zł.  w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie dochodów  zmniejsza  się:
dz. 852  rozdz. 85212 § 2010 o  kwotę 300.000,00  zł. pl. po zm.2.307.900,00zł.
 
      
8. W załączniku Nr 2 „ wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zmniejszając wydatki budżetu o kwotę 300.000,00,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie wydatków wprowadza się: 
dz. 750 rozdz. 75023 § 4360    kwota         50,00 zł. 
dz. 801 rozdz. 80103 § 4210                     500,00 zł.  
dz. 852 rozdz. 85212 § 3020                       50,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4740                  3.100,00 zł.

b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę20.100,00 zł.  pl. po zm.       171.100,00zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4300                6.000,00 zł.                          21.000,00zł.
dz. 750 rozdz. 75011 § 4010                       8,25 zł.                          41.079,75zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4140                   600,00 zł.                          12.600,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4300              43.000,00 zł.                        122.900,00zł. 
dz. 750 rozdz. 75095 § 3030                   100,00 zł.                          17.100,00zł.          
dz. 751 rozdz. 75101 § 4210                       0,59 zł.                               622,02zł.
dz. 751 rozdz. 75108 § 4210                   200,01 zł.                            1.482,08zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 3020                1.000,00 zł.                        225.151,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4010                9.550,00 zł.                     2.612.166,00zł.
dz. 810 rozdz. 80101 § 4120                   500,00 zł.                          72.996,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4170                   700,00 zł.                          22.260,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210                6.950,00 zł.                        121.163,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4270                2.450,00 zł.                            9.318,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300              12.500,00 zł                           65.870,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4750                   600,00 zł.                            5.400,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4700                     50,00 zł.                               650,00zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4010                   600,00 zł.                        167.567,00zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4120                     50,00 zł.                            4.881,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 3020                   200,00 zł.                          10.310,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4110                1.900,00 zł.                          33.586,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4120                   300,00 zł.                            4.449,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4210                   100,00 zł.                            5.600,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4300                   400,00 zł.                            3.400,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4140                   400,00 zł.                            3.600,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4210                3.000,00 zł.                          14.000,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4300                1.300,00 zł.                            7.800,00zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4210                2.040,00 zł.                            7.040,00zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4120                   200,00 zł.                            1.000,00zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4210              12.000,00 zł.                          22.000,00zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4300                1.000,00 zł.                            6.010,00zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4010                2.550,00 zł.                          99.650,00zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4110                   800,00 zł.                          19.100,00zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4210                   100,00 zł.                            1.100,00zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4750                   500,00 zł.                               700,00zł.
 
c) w planie wydatków  zmniejsza się:
dz. 700 rozdz. 70005 § 4590  o kwotę 6.000,00 zł. pl. po zm.         34.000,00zł.
dz. 750 rozdz. 75011 § 4040                      8,25 zł.                            3.891,75zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4040               5.000,00 zł.                          55.000,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4110               9.050,00 zł.                        138.950,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4170               4.000,00 zł.                          34.000,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4210               9.000,00 zł.                          41.985,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4260               2.800,00 zł.                          14.100,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4280               1.000,00 zł.                                        0zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4370               2.000,00 zł.                          29.000,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4410               2.000,00 zł.                          18.000,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4430               4.500,00 zł.                          10.000,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4740               1.500,00 zł.                            1.500,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4750               2.800,00 zł.                          13.000,00zł.
dz. 750 rozdz. 75095 § 4210                  100,00 zł.                               900,00zł.
dz. 751 rozdz. 75101 § 4110                      0,59 zł.                                 76,95zł.
dz. 751 rozdz. 75108 § 4410                  200,01 zł.                               420,48zł.
dz. 758 rozdz. 75818 § 4810             20.100,00 zł.                                        0zł.                
dz. 801 rozdz. 80101 § 4040               2.450,00 zł.                        205.546,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4110             17.350,00 zł.                        547.056,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4240               1.450,00 zł.                            4.550,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4260                  850,00 zł.                          32.150,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4280               2.000,00 zł.                            1.000,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4350               3.800,00 zł.                               600,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4370                  150,00 zł.                          10.850,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4410                  600,00 zł.                            5.800,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4430               1.750,00 zł.                            6.700,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4740               2.400,00 zł.                            1.360,00zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 3020                  400,00 zł.                          17.485,00zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4110                  300,00 zł.                          37.096,00zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4240                  750,00 zł.                            1.050,00zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4740                  200,00 zł.                               300,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4010               2.400,00 zł.                        165.640,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4260                  100,00 zł.                          10.900,00zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4410                  400,00 zł.                               100,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4240               1.000,00 zł.                            3.400,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4260               2.100,00 zł.                            4.500,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4350               1.200,00 zł.                            1.000,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4410                  400,00 zł.                            3.600,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4430               1.000,00 zł.                               500,00zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4410               1.890,00 zł.                            6.700,00zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4700                  150,00 zł.                          18.970,00zł.       
dz. 852 rozdz. 85212 § 3110           303.150,00 zł.                     2.226.440,00zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4010               2.000,00 zł.                          28.000,00zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4040               1.200,00 zł.                            1.300,00zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4110               8.000,00 zł.                          15.700,00zł.  
dz. 852 rozdz. 85212 § 4170               2.000,00 zł.                            3.000,00zł.  
dz. 852 rozdz. 85219 § 4040                  950,00 zł.                            7.550,00zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4300               3.000,00 zł.                          13.000,00zł.
   

      
§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

                                                                                       Wójt Gminy Turek
    
                                                                                        / Jan Owczarek /
                                                                                    
               

Uzasadnienie
do Zarządzenia  Nr  50/07
Wójta Gminy Turek
z dnia  31 grudnia 2007 roku

      W Zarządzeniu Nr 50/07 Wójta Gminy Turek  z dnia  31 grudnia 2007  roku  wprowadzono zmiany , zmniejszając planowane dochody budżetu o kwotę 300.000,00 zł. i plan dochodów na 2007 rok po zmianach wynosi 15.286.769,54 zł.
Powyższe zmiany spowodowane są  zmniejszeniem dotacji  celowej na realizację zadań  z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych  ustawami  w  dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 w kwocie 300.000,00 zł.

Plan wydatków na 2007 rok  zmniejszono o kwotę  300.000,00 zł. i plan  po zmianach wynosi 15.960.852,31 zł.
Zwiększono planowane wydatki związane z  realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz  wydatki bieżące.
Dokonano przeniesień planu wydatków między paragrafami  w ramach działu  w oświacie, administracji, itp. zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez poszczególne jednostki.

 

Załączniki: