Podatki i opłaty lokalne

W roku 2008 obowiązywać będą nw. podatki i opłaty lokalne uchwalone przez Radę Gminy Turek:
 
Uchwała Nr XII/81/07 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.
 
Uchwała Nr XII/82/07 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.
 
Uchwała Nr XII/83/07 Rady Gminy turek z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2008 rok.
 
Uchwała Nr XII/84/07 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej.
 
Uchwała Nr XII/85/07 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2008 rok
 
Uchwała Nr XII/86/07 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 
Uchwała Nr XII/87/07 w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
 
 Do pobrania:
 
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
 
Deklaracja na podatek od nieruchomości.
 
Informacja o gruntach rolnych.
 
Deklaracja na podatek rolny.
 
Informacja o lasach.
 
Deklaracja na podatek leśny.