Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2015r.


Zarządzenie Nr 31/2015
Wójta Gminy Turek
z dnia 29 kwietnia 2015 r.


w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.


Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. W związku z Zarządzenia Nr 30/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok, informuje podległe jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach wydatków na 2015 rok, zgodnie z następującymi załącznikami:

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

 

 

Załączniki: