Zarządzenie nr 62/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 16 września 2015 r.


Zarządzenie Nr 62/2015
Wójta Gminy Turek
z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok.


Na podstawie art. 249 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. W związku z Uchwałą Nr XII/55/15 Rady Gminy Turek z dnia 14 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 i Zarządzenia Nr 61/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 16 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok, informuje podległe jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach wydatków na 2015 rok, zgodnie z następującymi załącznikami:

- załącznik nr 1 w zakresie dochodów realizowanych przez Urząd Gminy Turek,
- załącznik nr 2 w zakresie wydatków realizowanych przez Urząd Gminy Turek,
- załącznik nr 3 w zakresie wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku,
- załącznik Nr 5 w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Cisewie,
- załącznik nr 6 w zakresie wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie,
- załącznik nr 8 w zakresie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Chlebowie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

 

Załączniki: