Zarządzenie 70/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 15 października 2015 r.


Zarządzenie 70/2015

Wójta Gminy Turek
z dnia 15 października 2015 r.

w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Turek, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U . z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz § 6 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz sposoby wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. , Wójt Gminy Turek zarządza co następuje:

§ 1. Powołuje Panią Małgorzatę Grzelak na stanowisko operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Chlebowie w czasie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

§ 2. Powołuje Panią Annę Brożek na stanowisko operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Kaczkach Średnich w czasie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

§ 3. Powołuje Panią Annę Glapa na stanowisko operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Słodkowie w czasie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

§ 4. Powołuje Panią Sylwię Serafińską na stanowisko operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Turku w czasie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

§ 5. Powołuje Panią Emilię Kurzawa na stanowisko operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Żukach w czasie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

§ 6. Powołuje Panią Agnieszkę Gabrysiak na stanowisko operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Turkowicach w czasie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

§ 7. Powołuje Panią Jolantę Serbin na stanowisko operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Cisewie w czasie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

§ 8. Powołuje Panią Gabrielę Kolenda na stanowisko operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Kowlach Księżych w czasie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

§ 8. Szczegółowy zakres zadań operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie na terenie Gminy Turek w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk


Załączniki: