Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 29 października 2015 r.


Zarządzenie Nr 72/2015

Wójta Gminy Turek
z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 Uchwały Nr IV/16/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Uchyla się w całości Zarządzenie nr 68/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 15 pażdziernika 2015 r. w sprawie zmian w budżecie.


§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt

/-/ Karol Mikołajczyk