XXXI Sesja Rady Gminy Turek


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)zawiadamiam, że w dniu

22 lutego 2017 r. (tj. środa) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4,

odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Turek.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:

7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
9. Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda