Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Turek na dzień 31.12.2016 r.


Rodzaj nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Wartość nieruchomości w zł

Drogi

1 296 372

                                2 884 595,44 zł

Ogródki działkowe

111 000

                                    222 000,00 zł

Grunty szkolne

100 964

                                    855 794,86 zł

Grunty sołeckie

66 090

                                    147 981,00 zł

Cmentarz

1 337 700

                                      27 375,12 zł

Działki budowlane ( w tym będące w wieczystym użytkowaniu i zabudowane)

115 695

                                    668 566,57 zł

Stacje wodociągowe

14 800

                                        7 764,00 zł

Wysypiska śmieci

47 986

                                    275 957,00 zł

Grunty orne

36 500

                                      71 689,35 zł

Grunty pozostałe

6 644

                                      36 064,64 zł

 

3 133 751

                                5 197 787,98 zł