XXXVII Sesja Rady Gminy Turek


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzi gminnym

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

28 sierpnia 2017 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek, przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

XXXVII Sesja Rady Gminy Turek,

z następuiącym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyięcic protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy Turek.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy Turek
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany w budżecie na rok 2017;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowei Gminy Turek na lata 2017-2027.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
10. Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda