Kadencja VIII 2018-2023

 
 

Ireneusz Kolenda

 Przewodniczący Rady Gminy Turek

Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Członek Komisji Statutowej

Włodzimierz Olek

 

I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Turek

Członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Przewodniczący Komisji Statutowej

Bożena Ignasiak

 

II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Turek

Członek Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Zastępca Przewodniczącego Komisji Statutowej

 
 

Radni:

 

 

Tomasz Dróżdż

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Eugeniusz Jakubowski

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Joanna Jasnowska

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Michał Kocik

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Piotr Kozanecki

 

Członek Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Członek Komisji Statutowej

Andrzej Lotzwik

 

Członek Komisji Rewizyjnej

Karol Mac

 

Członek Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Patryk Majcherek

 

Członek Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Członek Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji

Barbara Przysło

 

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Członek Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego

Marcin Rosiakowski

(radny do 30.09.2019)

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Członek Komisji Statutowej

Tomasz Ratajek

 

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Wacław Szajrych

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ryszard Włodarczyk

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Członek Komisji Rewizyjnej